A legjobb választás ünnepi ajándékokhoz
×

Adatvédelmi irányelvek

Adatvédelmi irányelvek

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Komolyan vesszük az Ön adatvédelmét, és ez az adatvédelmi nyilatkozat elmagyarázza, hogy a petseeder (együttesen „mi”, „mi” vagy „mi”) hogyan gyűjti, használja, osztja meg és dolgozza fel az Ön adatait.

Személyes adatok gyűjtése és felhasználása

A személyes adatok olyan információk, amelyek segítségével közvetlenül vagy közvetve azonosítható Ön. A személyes adatok közé tartoznak a névtelen adatok is, amelyek olyan információkhoz kapcsolódnak, amelyek segítségével közvetlenül vagy közvetve azonosítható Ön. A személyes adatok nem tartalmaznak olyan adatokat, amelyeket visszafordíthatatlanul anonimizáltak vagy összesítettek úgy, hogy azok többé nem teszik lehetővé számunkra, akár más információkkal együtt, akár más módon, hogy azonosítsuk Önt.

A biztonság előmozdítása

Betartjuk a jogszerűség, a legitimitás és az átláthatóság elvét, a legkevesebb adatot használjuk fel és dolgozzuk fel, korlátozott célra, valamint technikai és adminisztratív intézkedéseket teszünk az adatok biztonságának védelme érdekében. A személyes adatokat a fiókok és a felhasználói tevékenység ellenőrzésének elősegítésére, valamint a biztonság előmozdítására használjuk, például a csalások nyomon követésére és a gyanús vagy potenciálisan illegális tevékenységek, illetve feltételeink vagy irányelveink megsértésének kivizsgálására. Az ilyen feldolgozás azon jogos érdekünkön alapul, hogy segítsünk biztosítani termékeink és szolgáltatásaink biztonságát.

Az alábbiakban bemutatjuk, hogy milyen típusú személyes adatokat gyűjthetünk, és hogyan használhatjuk fel azokat:

Milyen személyes adatokat gyűjtünk

ⅰ. Az Ön által megadott adatok: 

Gyűjtjük az Ön által megadott személyes adatokat, amikor termékeinket és szolgáltatásainkat használja, vagy más módon kapcsolatba lép velünk, például amikor fiókot hoz létre, felveszi velünk a kapcsolatot, részt vesz egy online felmérésben, online súgónkat vagy online csevegőeszközünket használja. Ha Ön vásárol, a vásárlással kapcsolatban személyes adatokat gyűjtünk. Ezek az adatok magukban foglalják az Ön fizetési adatait, például hitel- vagy betéti kártyaszámát és egyéb kártyainformációit, valamint egyéb fiók- és hitelesítési információkat, valamint a számlázási, szállítási és kapcsolattartási adatokat.

ⅱ. Szolgáltatásaink és termékeink használatára vonatkozó adatok:

Amikor meglátogatja weboldalainkat, adatokat gyűjthetünk az Ön által használt eszköz típusáról, az Ön készülékének egyedi azonosítójáról, a készülék IP-címéről, az operációs rendszerről, az Ön által használt internetböngésző típusáról, használati információkról, diagnosztikai információkról és helyinformációk azokról a számítógépekről, telefonokról vagy egyéb eszközökről, amelyekre telepíti vagy eléri termékeinket vagy szolgáltatásainkat. Ahol elérhető, szolgáltatásaink használhatják a GPS-t, az Ön IP-címét és más technológiákat az eszköz hozzávetőleges helyének meghatározására, hogy lehetővé tegyék termékeink és szolgáltatásaink fejlesztését.

Hogyan használjuk fel az Ön személyes adatait

Általánosságban elmondható, hogy a személyes adatokat termékeink és szolgáltatásaink biztosítására, fejlesztésére és fejlesztésére, Önnel való kommunikációra, célzott hirdetések és szolgáltatások nyújtására, valamint saját és ügyfeleink védelmére használjuk fel.

ⅰ. Termékeink és szolgáltatásaink biztosítása, javítása és fejlesztése:

A személyes adatokat termékeink, szolgáltatásaink és hirdetéseink biztosítására, fejlesztésére és fejlesztésére használjuk fel. Ez magában foglalja a személyes adatok felhasználását olyan célokra, mint az adatelemzés, kutatás és auditálás. Az ilyen feldolgozás azon jogos érdekünkön alapul, hogy termékeket és szolgáltatásokat kínáljunk Önnek, valamint az üzletmenet folytonossága érdekében. Ha részt vesz egy versenyen vagy más promócióban, felhasználhatjuk az Ön által megadott személyes adatokat a programok adminisztrálására. Ezen tevékenységek némelyike ​​további szabályokkal rendelkezik, amelyek további adatokat tartalmazhatnak a személyes adatok felhasználásával kapcsolatban, ezért javasoljuk, hogy a részvétel előtt figyelmesen olvassa el ezeket a szabályokat.

ⅱ. Kommunikáció veled:

Az Ön előzetes kifejezett hozzájárulása esetén a személyes adatokat felhasználhatjuk arra, hogy marketingkommunikációt küldjünk Önnek saját termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatban, kommunikáljunk Önnel fiókjával vagy tranzakcióival kapcsolatban, valamint tájékoztassuk irányelveinkről és feltételeinkről. Ha a továbbiakban nem szeretne marketingcélú e-maileket kapni, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a leiratkozás érdekében. Az Ön adatait arra is felhasználhatjuk, hogy feldolgozzuk és megválaszoljuk kéréseit, amikor kapcsolatba lép velünk. Az Ön előzetes kifejezett hozzájárulása esetén megoszthatjuk személyes adatait harmadik fél partnerekkel, akik termékeikkel és szolgáltatásaikkal kapcsolatos marketingkommunikációt küldhetnek Önnek. Az Ön előzetes kifejezett hozzájárulása esetén a személyes adatokat felhasználhatjuk termékeinkkel és szolgáltatásainkkal, valamint harmadik felek webhelyein és alkalmazásaival kapcsolatos élményének személyre szabására, valamint promóciós kampányaink hatékonyságának meghatározására.

MEGJEGYZÉS: A fentiekben leírt, az Ön előzetes, kifejezett hozzájárulását igénylő felhasználások esetén vegye figyelembe, hogy a hozzájárulását a velünk való kapcsolatfelvétellel visszavonhatja.

A "cookie-k" meghatározása

A cookie-k kis szövegrészek, amelyeket a webböngészőkben tárolnak információk. A sütiket széles körben használják azonosítók és egyéb információk tárolására és fogadására számítógépeken, telefonokon és egyéb eszközökön. Hasonló célokra más technológiákat is használunk, beleértve az Ön webböngészőjén vagy eszközén tárolt adatokat, az eszközhöz társított azonosítókat és egyéb szoftvereket. Ebben a Cookie-nyilatkozatban az összes ilyen technológiát "sütinek" nevezzük.

Cookie-k használata

Cookie-kat használunk termékeink és szolgáltatásaink biztosítására, védelmére és fejlesztésére, például a tartalom személyre szabása, a hirdetések felkínálása és mérése, a felhasználói viselkedés megértése és a biztonságosabb élmény biztosítása érdekében. Felhívjuk figyelmét, hogy az általunk használt konkrét cookie-k az Ön által használt webhelyek és szolgáltatások függvényében változhatnak.

Személyes adatok nyilvánosságra hozatala

Bizonyos személyes adatokat elérhetővé teszünk azon stratégiai partnereink számára, akik termékeink és szolgáltatásaink nyújtásában, illetve ügyfeleink számára történő értékesítésben segítenek velünk. A személyes adatokat csak ezekkel a cégekkel osztjuk meg termékeink, szolgáltatásaink és hirdetéseink biztosítása vagy fejlesztése érdekében; nem osztják meg harmadik felekkel saját marketingcéljaik céljából az Ön előzetes kifejezett hozzájárulása nélkül.

Adatok közzététele vagy tárolása, továbbítása és feldolgozása

ⅰ. Jogi kötelezettségek teljesítése:

Az Európai Gazdasági Térség vagy a felhasználó lakóhelye szerinti ország kötelező jogszabályai miatt bizonyos jogi aktusok léteznek vagy történtek, és bizonyos jogi kötelezettségeket teljesíteni kell. Az EGT-lakók személyes adatainak kezelése ---Az alábbiakban leírtak szerint, ha Ön az Európai Gazdasági Térségben (EGT) tartózkodik, az Ön személyes adatainak feldolgozása legitim lesz: Amikor az Ön hozzájárulását kérjük személyes adatainak kezeléséhez Az általános adatvédelmi rendelet (EU) ("GDPR") 6. cikkének (1) bekezdése értelmében indokolt lesz.

ⅱ. E cikk ésszerű végrehajtása vagy alkalmazása érdekében:

Személyes adatait megoszthatjuk valamennyi leányvállalatunkkal. Vállalkozásunk egészének vagy egy részének egyesülése, átszervezése, felvásárlása, közös vállalkozás, átruházás, kiválás, átruházás, eladás vagy elidegenítés esetén, beleértve a csődeljárással vagy hasonló eljárással kapcsolatosakat is, átruházhatunk bármely és minden személyes adatot az érintett harmadik félnek. Személyes adatokat akkor is kiadhatunk, ha jóhiszeműen úgy ítéljük meg, hogy a nyilvánosságra hozatal ésszerűen szükséges jogaink védelme és a rendelkezésre álló jogorvoslatok igénybevétele, a szerződési feltételeink érvényesítése, a csalás kivizsgálása, illetve a működésünk vagy felhasználóink ​​védelme érdekében.

ⅲ. Jogi megfelelés és biztonság vagy egyéb jogok védelme

Szükséges lehet – törvény, jogi eljárás, peres eljárás és/vagy az Ön lakóhelye szerinti országon belüli vagy kívüli állami és kormányzati hatóságok kérései miatt –, hogy nyilvánosságra hozzuk a személyes adatokat. Személyes adatokat akkor is kiadhatunk, ha úgy ítéljük meg, hogy nemzetbiztonsági, bűnüldözési vagy egyéb közjelentőségű ügyek miatt a nyilvánosságra hozatal szükséges vagy helyénvaló.

Gyermekek

Termékeinket és szolgáltatásainkat felnőtteknek szánjuk. Ennek megfelelően tudatosan nem gyűjtünk, használunk és nem adunk ki adatokat 16 éven aluli gyermekekről. Ha tudomásunkra jut, hogy 16 éven aluli, vagy az illetékességi területtől függően ennek megfelelő alsó korhatár alatti gyermek személyes adatait gyűjtöttük, lépéseket teszünk a törlés érdekében. az adatokat a lehető leghamarabb. Kérjük, haladéktalanul vegye fel velünk a kapcsolatot, ha tudomására jut, hogy egy 16 éven aluli gyermek személyes adatokat adott meg nekünk.

Az Ön jogai

Ésszerű lépéseket teszünk annak érdekében, hogy személyes adatai pontosak, teljesek és naprakészek legyenek. Önnek joga van hozzáférni, javítani vagy törölni az általunk gyűjtött személyes adatokat. Ön jogosult arra is, hogy bármikor korlátozza személyes adatainak további feldolgozását, vagy tiltakozzon ellene. Önnek jogában áll személyes adatait strukturált és szabványos formátumban megkapni. Személyes adatainak kezelésével kapcsolatban panasszal élhet az illetékes adatvédelmi hatóságnál. A magánélet védelme és személyes adatai biztonsága érdekében adatokat kérhetünk Öntől, hogy megerősíthessük személyazonosságát és az ilyen adatokhoz való hozzáférési jogát, valamint hogy megkeressük és megadhassuk az általunk kezelt személyes adatokat. Vannak esetek, amikor a vonatkozó törvények vagy szabályozási követelmények megengedik vagy megkövetelik, hogy megtagadjuk az általunk kezelt személyes adatok egy részének vagy egészének megadását vagy törlését. Felveheti velünk a kapcsolatot jogai gyakorlása érdekében. Kérésére ésszerű időn belül válaszolunk, de minden esetben 30 napon belül.

Harmadik felek webhelyei és szolgáltatásai

Amikor egy ügyfél egy harmadik fél webhelyére mutató hivatkozást működtet, amely velünk kapcsolatban áll, a harmadik fél adatvédelmi szabályzata miatt nem vállalunk semmilyen kötelezettséget vagy felelősséget az ilyen szabályzatért. Weboldalaink, termékeink és szolgáltatásaink tartalmazhatnak hivatkozásokat harmadik felek webhelyeire, termékeire és szolgáltatásaira, vagy hozzáférést biztosíthatnak az Ön számára. Nem vállalunk felelősséget az ilyen harmadik felek által alkalmazott adatvédelmi gyakorlatokért, és nem vagyunk felelősek a termékeik és szolgáltatásaik által tartalmazott információkért vagy tartalomért. Ez az adatvédelmi nyilatkozat kizárólag a termékeinken és szolgáltatásainkon keresztül általunk gyűjtött adatokra vonatkozik. Javasoljuk, hogy olvassa el bármely harmadik fél adatvédelmi szabályzatát, mielőtt használni kezdené webhelyeiket, termékeiket vagy szolgáltatásaikat.

Adatbiztonság, integritás és adatmegőrzés

Ésszerű technikai, adminisztratív és fizikai biztonsági intézkedéseket alkalmazunk, amelyek célja az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés védelme és megakadályozása, valamint az általunk gyűjtött adatok helyes felhasználása. Személyes adatait addig őrizzük meg, ameddig az a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott célok teljesítéséhez szükséges, kivéve, ha hosszabb megőrzési időszakot ír elő vagy engedélyez a törvény.

Jelen Adatvédelmi nyilatkozat változásai

Időnként módosíthatjuk ezt az Adatvédelmi nyilatkozatot, hogy lépést tartsunk az új technológiákkal, iparági gyakorlatokkal és szabályozási követelményekkel, többek között. Termékeink és szolgáltatásaink további használata az Adatvédelmi nyilatkozat hatálybalépése után azt jelenti, hogy elfogadja a felülvizsgált Adatvédelmi nyilatkozatot. Ha nem ért egyet a módosított kapcsolatfelvételi adatvédelmi nyilatkozattal, kérjük, tartózkodjon termékeink vagy szolgáltatásaink használatától, és vegye fel velünk a kapcsolatot az esetlegesen létrehozott fiókok bezárása érdekében.

Lépjen kapcsolatba velünk

Ha bármilyen kérdése van a jelen Adatvédelmi nyilatkozattal vagy annak végrehajtásával kapcsolatban, az alábbi módon érhet el minket:serviceonline1950@gmail.val vel

×

Nemrég nézett

tetejére